Velký přehled certifikátů tuzemských certifikačních autorit

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  ()

PostSignum: certifikáty s SHA-2 (strom PS:2)

Tyto certifikáty, které již systematicky využívají hašovací funkci SHA-2, používá CA PostSignum (pro vydávání zákaznických certifikátů) od počátku roku 2010.

PS:2

(tento certifikát je zařazen do programu MRCP společnosti Microsoft)

neformální popis nový kořenový certifikát z roku 2010
formální popis certifikát kořenové certifikační autority PostSignum Root QCA 2
DN CN = PostSignum Root QCA 2
O = Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]
C = CZ
platnost od/do 19.1.2010 / 19.1.2025
sériové číslo 64
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) 59 73 66 28 51 2B 98 B4 10 FF 7D 06 FA 22 D6 C8
otisk SHA-1 (DER) A0 F8 DB 3F 0B F4 17 69 3B 28 2E B7 4A 6A D8 6D F9 D4 48 A3
otisk SHA-256 (DER) AD016F95 8050E0E7 E46FAE7D CC50197E D8E3FF0A 4B262E5D DCDB3EDD DC7D6578
jméno a přípona souboru postsignum_qca2_root.cer
URL (DER) http://www.postsignum.cz/files/ca/postsignum_qca2_root.cer
částka věstníku MV ČR 33/2010

PS2.1

neformální popis nový certifikát kvalifikované autority z roku 2010
formální popis certifikát kvalifikované certifikační autority PostSignum Qualified CA 2
DN CN = PostSignum Qualified CA 2
O = Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]
C = CZ
platnost od/do 19.1.2010 / 19.1.2020
sériové číslo 71
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) 21 21 16 F8 61 E5 53 4E EA 3C 0F 8B 1B 22 2E CE
otisk SHA-1 (DER) 10 04 E0 8A 7E 0D DF A6 FD 1C 2C F2 9C 49 0C 48 53 90 BF 3D
otisk SHA-256 (DER) 3AE4F4DE 5F3E2070 A11845BD FE6DCA6E 412BB7E4 ED84FD4F 1B7B496C ADFF2CAC
jméno a přípona souboru postsignum_qca2_sub.cer
URL (DER) http://www.postsignum.cz/files/ca/postsignum_qca2_sub.cer
částka věstníku MV ČR 33/2010

PS:2.2

neformální popis nový certifikát komerční autority z roku 2010
formální popis certifikát komerční certifikační autority PostSignum Public CA 2
DN CN = PostSignum Public CA 2
O = Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]
C = CZ
platnost od/do 19.1.2010 / 19.1.2020
sériové číslo 72
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) 24 0C 6F 50 50 2D 9A EB A1 C5 8B 5E 19 DF B1 0D
otisk SHA-1 (DER) F4 47 5A 07 5B 21 39 C8 7A 09 78 C2 14 EC E4 EF 2B C6 C5 F4
otisk SHA-256 (DER) 92BB0D16 80631578 7C99649E 076B5F74 53153B7C 56F60579 1E884409 8D27BE5E
jméno a přípona souboru postsignum_vca2_sub.cer
URL (DER) http://www.postsignum.cz/files/ca/postsignum_vca2_sub.cer
částka věstníku MV ČR N/A

PS:2.1.1

neformální popis první certifikát TSA z roku 2010
formální popis certifikát serveru časových razítek - rok vydání 2010
DN CN = PostSignum TSA - TSU 1
OU = Time Stamping Authority
O = Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]
C = CZ
platnost od/do 23.6.2010 / 23.6.2013
sériové číslo 0F E9 53
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) B8 BE FA 24 24 16 44 55 55 09 72 D4 6C 91 C2 66
otisk SHA-1 (DER) 9F A9 E5 17 05 FE F4 88 BE AE 2C 55 C6 EA C3 F7 D8 4C 39 0C
otisk SHA-256 (DER) FCE4646B 4C6A7ACD A7FD7703 70A2CF18 A5D26489 A4651435 A09578B0 5D89A75A
jméno a přípona souboru postsignum_tsa_tsu1.cer
URL (DER) http://www.postsignum.cz/files/tsa/2010/postsignum_tsa_tsu1.cer
částka věstníku MV ČR 39/2011

PS:2.1.2

neformální popis druhý certifikát TSA z roku 2010
formální popis certifikát serveru časových razítek - rok vydání 2010
DN CN = PostSignum TSA - TSU 2
OU = Time Stamping Authority
O = Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]
C = CZ
platnost od/do 23.6.2010 / 23.6.2013
sériové číslo 0F E9 57
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) 18 0F 53 A0 D5 8D A1 C1 46 9B 11 64 10 67 AA 0A
otisk SHA-1 (DER) 9F 8E DE A8 2B 0D B8 5A F1 EC 2A 04 57 8C DF F8 A3 C6 43 6B
otisk SHA-256 (DER) 84C27111 735B7343 46561161 ADF042D3 0BC50399 59C85D8F 2174963E E0E27451
jméno a přípona souboru postsignum_tsa_tsu2.cer
URL (DER) http://www.postsignum.cz/files/tsa/2010/postsignum_tsa_tsu2.cer
částka věstníku MV ČR 39/2011

PS:2.1.3

neformální popis třetí certifikát TSA z roku 2010
formální popis certifikát serveru časových razítek - rok vydání 2010
DN CN = PostSignum TSA - TSU 3
OU = Time Stamping Authority
O = Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]
C = CZ
platnost od/do 22.6.2010 / 22.6.2013
sériové číslo 0F E6 C9
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) 75 A4 02 93 01 2A B2 FD 2E BB 2F 92 83 84 0D 4A
otisk SHA-1 (DER) 40 25 ea 2f db 4d 23 5d fb 87 fe f8 b6 41 31 9b fe f8 33 af
otisk SHA-256 (DER) 7D4C7E2A 2184CA03 29B34CEC A8865FD5 915593D4 EB5C6266 D11BCB70 3A890050
jméno a přípona souboru postsignum_tsa_tsu3.cer
URL (DER) http://www.postsignum.cz/files/tsa/2010/postsignum_tsa_tsu3.cer
částka věstníku MV ČR 39/2011

PS:2.1.4

neformální popis první certifikát TSA z roku 2011
formální popis certifikát serveru časových razítek - rok vydání 2011
DN CN = PostSignum TSA - TSU 1
OU = Time Stamping Authority
O = Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]
C = CZ
platnost od/do 23.5.2011 / 23.5.2014
sériové číslo 11 DE C5
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) 02 B2 F2 D8 B5 1B AF A7 2E BE 83 F6 B9 6F 84 26
otisk SHA-1 (DER) E9 FD 9B C2 4D D5 F8 6E C7 C9 7A 39 7A 92 72 59 B2 AB 41 64
otisk SHA-256 (DER) A546C4CB 38C9326D A3322DF0 9D4290B4 9874B7E9 C95856C2 974856D4 A950C6FA
jméno a přípona souboru postsignum_tsa_tsu1.cer
URL (DER) http://www.postsignum.cz/files/tsa/2011/postsignum_tsa_tsu1.cer
částka věstníku MV ČR N/A

PS:2.1.5

neformální popis druhý certifikát TSA z roku 2011
formální popis certifikát serveru časových razítek - rok vydání 2011
DN CN = PostSignum TSA - TSU 2
OU = Time Stamping Authority
O = Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]
C = CZ
platnost od/do 23.5.2011 / 23.5.2014
sériové číslo 11 DE CA
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) 7E 71 BF BA E0 60 85 1B B7 56 55 51 6B 1C C9 B4
otisk SHA-1 (DER) B2 07 37 A3 31 1E 2E 22 7A 87 5B 0B 6E 30 D8 D5 7C 59 12 79
otisk SHA-256 (DER) 00AEEC1F 256C153B BB8CCF55 DADECA21 34F10570 F1DBB895 A19285AC CDF238C5
jméno a přípona souboru postsignum_tsa_tsu2.cer
URL (DER) http://www.postsignum.cz/files/tsa/2011/postsignum_tsa_tsu2.cer
částka věstníku MV ČR N/A

PS:2.1.6

neformální popis třetí certifikát TSA z roku 2011
formální popis certifikát serveru časových razítek - rok vydání 2011
DN CN = PostSignum TSA - TSU 3
OU = Time Stamping Authority
O = Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]
C = CZ
platnost od/do 23.5.2011 / 23.5.2014
sériové číslo 11 DE CC
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) FA B5 69 51 FF AF 0B D1 1C 22 6C 2C 90 20 19 07
otisk SHA-1 (DER) A2 54 85 85 C7 83 E5 1E B5 C0 AD 44 9F 0D 9D 3B CC 98 99 27
otisk SHA-256 (DER) B200F0B4 B70A637C D1FEA208 6C267464 7D85C1EE C51B57C8 06B49D15 623F5F70
jméno a přípona souboru postsignum_tsa_tsu3.cer
URL (DER) http://www.postsignum.cz/files/tsa/2011/postsignum_tsa_tsu3.cer
částka věstníku MV ČR N/A

PS:2.1.7

neformální popis čtvrtý certifikát TSA z roku 2011
formální popis certifikát serveru časových razítek - rok vydání 2011
DN CN = PostSignum TSA - TSU 4
OU = Time Stamping Authority
O = Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]
C = CZ
platnost od/do 10.11.2011 / 10.11.2014
sériové číslo 12 E6 C1
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) C6 A2 A0 7A 67 0C 1E D7 94 27 35 93 5E E0 DE 29
otisk SHA-1 (DER) ‎‎F1 06 B5 CE 62 6F B0 49 D7 C2 B0 D1 F3 31 87 73 26 E8 FD 00
otisk SHA-256 (DER) 18EA3413 6886E850 A7AA83B9 85E03E48 072B9A0A 9DADF365 9F07BA0E D653AEEA
jméno a přípona souboru postsignum_tsa_tsu4.cer
URL (DER) http://www.postsignum.cz/files/tsa/2011/postsignum_tsa_tsu4.cer
částka věstníku MV ČR N/A

PS:2.1.8

neformální popis pátý certifikát TSA z roku 2011
formální popis certifikát serveru časových razítek - rok vydání 2011
DN CN = PostSignum TSA - TSU 5
OU = Time Stamping Authority
O = Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]
C = CZ
platnost od/do 10.11.2011 / 10.11.2014
sériové číslo 12 E6 C3
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) FC 1D D0 E1 9B 6F B2 2A 92 4F 56 D7 97 7E 6B A4
otisk SHA-1 (DER) 90 74 27 C4 70 82 57 21 5C 60 74 45 DC 11 1A 5C DE AF 24 6F
otisk SHA-256 (DER) FFCBB16E CBB9629E 12ABA621 13C51B05 C0E63B1C C87E265B 6075153C 04B30779
jméno a přípona souboru postsignum_tsa_tsu5.cer
URL (DER) http://www.postsignum.cz/files/tsa/2011/postsignum_tsa_tsu5.cer
částka věstníku MV ČR N/A

PS:2.1.9

neformální popis šestý certifikát TSA z roku 2011
formální popis certifikát serveru časových razítek - rok vydání 2011
DN CN = PostSignum TSA - TSU 6
OU = Time Stamping Authority
O = Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]
C = CZ
platnost od/do 10.11.2011 / 10.11.2014
sériové číslo 12 E6 C7
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) 93 F9 C7 CF CB 39 ED 05 9A 7A 54 3A 87 F3 C3 49
otisk SHA-1 (DER) 8A 41 F4 E7 19 F1 E1 C7 71 D1 0F E6 84 75 7B 12 C3 CB B9 F9
otisk SHA-256 (DER) 18ED434F 4B22847A 3D466A60 E70E9DFA 191541FC 6B56126E 2B66DD05 B7B66052
jméno a přípona souboru postsignum_tsa_tsu6.cer
URL (DER) http://www.postsignum.cz/files/tsa/2011/postsignum_tsa_tsu6.cer
částka věstníku MV ČR N/A
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  ()
Skip Navigation

Navigation