Velký přehled certifikátů tuzemských certifikačních autorit

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  ()

eIdentity: certifikáty s SHA-1

Zde jsou popisovány certifikáty autority eIdentity, vydané v roce 2005 (resp. v roce 2006) s SHA-1, a používané do počátku roku 2010.

eID:1

neformální popis kořenový certifikát z roku 2005
formální popis Kořenový kvalifikovaný systémový certifikát kořenové certifikační autority RCA
DN CN = ACAeID - Qualified Root Certificate (kvalifikovaný systémový certifikát kořenové CA)
L = Vinohradská 184, 130 00, Praha 3
OU = Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb
O = eIdentity a.s.
C = CZ
platnost od/do 15.11.2005 / 15.11.2017
zneplatněn/revokován 31.12.2010
sériové číslo 03
algoritmus podpisu, otisku sha1RSA, sha1
otisk MD5 (DER)
1C 14 91 4D 9C 8E 9F 27 47 7D 79 27 48 29 5D 7E
otisk SHA-1 (DER) 62 A6 9C FB 4E 93 18 29 7E 83 F9 4B FF EB DD 1A E5 F3 1E 3A
otisk SHA-256 (DER) 38E65742 7FA461D4 DCBFE175 B025A6C4 0297C5E4 0EF8EA4D C1E1A368 3D541A2A
jméno a přípona souboru rca.der
URL (DER) http://www.acaeid.cz/root/rca.der
částka věstníku MV ČR 24/2008

 

eID:1.1

neformální popis certifikát kvalifikované autority z roku 2005
formální popis Kvalifikovaný systémový certifikát vydávající certifikační autority QCA
DN CN = ACAeID - Qualified Issuing Certificate (kvalifikovaný systémový certifikát vydávající CA)
L = Vinohradská 184, 130 00, Praha 3
OU = Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb
O = eIdentity a.s.
C = CZ
platnost od/do 15.11.2005 / 15.11.2017
zneplatněn/revokován 31.12.2010
sériové číslo 04
algoritmus podpisu, otisku sha1RSA, sha1
otisk MD5 (DER)
73 0C EA 1A D7 7C 87 D8 9F 0C FE 76 F8 68 0A 15
otisk SHA-1 (DER) CB C5 8D 41 87 F2 42 06 95 5E 6A 8B 28 AA 2E 80 D4 D8 E3 FD
otisk SHA-256 (DER) 6EC500C0 0E41BDA5 71A8532F 17BCD5DF 737EE9FC EF39CAD3 4A85A8EE DDC26B96
jméno a přípona souboru aca.der
URL (DER) http://www.acaeid.cz/aca/aca.der
částka věstníku MV ČR 24/2008

 

eID:1.2

neformální popis certifikát komerční autority z roku 2005
formální popis Kvalifikovaný systémový certifikát komerční certifikační autority CCA
DN CN = CCAeID - Commercial Certificate Authority (certifikát komerční certifikační autority)
L = Vinohradská 184, 130 00, Praha 3
OU = Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb
O = eIdentity a.s.
C = CZ
platnost od/do 17.3.2006 - 17.3.2012
zneplatněn/revokován 31.12.2010
sériové číslo 0x06
algoritmus podpisu, otisku sha1RSA, sha1
otisk MD5 (DER)
2C D7 DF 03 A8 9B F9 4A 64 12 C1 FA 50 67 D7 58
otisk SHA-1 (DER) 20 7A 4D E0 84 89 4C BA 78 B2 BF 90 F2 52 E3 57 15 BC 25 5E
otisk SHA-256 (DER) 99A2B23A 916A9944 623463E9 9CB47593 409E5450 5F9CC86E BC85A310 F97CF373
jméno a přípona souboru cca.der
URL (DER) http://www.acaeid.cz/cca/cca.der
částka věstníku MV ČR N/A
Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  ()
Skip Navigation

Navigation