Velký přehled certifikátů tuzemských certifikačních autorit

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  ()

I.CA: testovací kořenové certifikáty

Zde jsou popsány testovací kořenové certifikáty I.CA, používané pro vydávání testovacích kvalifikovaných a komerčních certifikátů.

Poznámka: I.CA používá plochý model pro své certifikační autority a každé z nich vydává vlastní kořenový certifikát. Toto platí i pro vydávání testovacích certifikátů. Výjimkou jsou pouze certifikáty autority časového razítka, které nejsou kořenové.

T-ICA:1

neformální popis kořenový certifikát z roku 2008 (pro vydávání kvalifikovaných testovacích certifikátů)
formální popis Kořenový certifikát certifikační autority pro testovací kvalifikované certifikáty I.CA
DN O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Test qualified root certificate
C = CZ
platnost od/do 1.7.2008 / 1.7.2018
sériové číslo 00 98 BD 90
algoritmus podpisu, otisku sha1RSA, sha1
otisk MD5 (DER) D0 B2 CA BD 72 93 24 F2 43 BB 23 78 7B 22 F8 71
otisk SHA-1 (DER) A9 A6 F4 F5 44 C9 D6 4F B5 1B B8 FA D7 91 F2 36 17 FC 5E 81
otisk SHA-256 (DER) B0E30E18 62E0D6C1 27DABEC5 2386106B 88E0B5E0 1F899D73 FC36ACF7 6FACC446
jméno a přípona souboru TEST Q root 10010000.der
URL (DER) http://www.ica.cz/Userfiles/files/test/SHA1/QC/TEST%20Q%20root%2010010000.der

T-ICA:2

neformální popis kořenový certifikát z roku 2008 (pro vydávání komerčních testovacích certifikátů)
formální popis Kořenový certifikát certifikační autority pro testovací komerční certifikáty I.CA
DN O = Prvni certifikacni autorita a.s.
CN = I.CA - Test standard root certificate
C = CZ
platnost od/do 1.7.2008 / 1.7.2018
sériové číslo 27 10
algoritmus podpisu, otisku sha1RSA, sha1
otisk MD5 (DER) 02 FC B5 CE 53 61 D1 98 88 E9 21 FA C6 53 BF 0D
otisk SHA-1 (DER) 95 F7 B4 3D 7F DB F2 91 85 68 85 26 4C 12 5D DC DC 16 1E A4
otisk SHA-256 (DER) D280E3F7 4CD7469A 230BBF83 B5EEDCBA EE92A9C5 FC6975B2 10995AC1 F6AB7516
jméno a přípona souboru TEST S root 2710.der
URL (DER) http://www.ica.cz/Userfiles/files/test/SHA1/KC/TEST%20S%20root%202710.der

 

T-ICA:3

neformální popis kořenový certifikát z roku 2009 (pro vydávání kvalifikovaných testovacích certifikátů)
formální popis Kořenový certifikát certifikační autority pro testovací kvalifikované certifikáty I.CA
DN O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Test qualified root certificate 2009
C = CZ
platnost od/do 9.6.2009 / 9.6.2019
sériové číslo 00 98 E4 A0
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) 22 13 3C 2D C2 D6 85 09 35 23 A8 DD E1 84 EE FD
otisk SHA-1 (DER) 02 40 2B C2 87 8C 4E 5B 1F B7 51 75 99 80 8A 46 18 E4 F2 E3
otisk SHA-256 (DER) AF43DB9D FBEBAD7A D6D16247 F3EF95CA F48DBDCE 7C98A4D0 7D0DD951 B7228848
jméno a přípona souboru tqica09_root.der
URL (DER) http://www.ica.cz/Userfiles/files/test/SHA2/QC/tqica09_root.der

 

T-ICA:4

neformální popis kořenový certifikát z roku 2009 (pro vydávání komerčních testovacích certifikátů)
formální popis Kořenový certifikát certifikační autority pro testovací komerční certifikáty I.CA
DN O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Test standard root certificate 2009
C = CZ
platnost od/do 9.6.2009 / 9.6.2019
sériové číslo 4E 20
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) C9 88 0E D9 B1 1D DE 0A 4D E3 64 39 EB 87 9F 13
otisk SHA-1 (DER) 68 8E 64 33 14 72 6D 8A B3 92 F2 AB 58 C4 CF AD A0 59 74 81
otisk SHA-256 (DER) D534A23C 26B6EFE7 0EDAB5A6 67E371BE DA1A5EF4 3A8C9778 E33A8964 3F01D5C1
jméno a přípona souboru tsica09_root.der
URL (DER) http://www.ica.cz/Userfiles/files/test/SHA2/KC/tsica09_root.der

 

T-ICA:5

neformální popis kořenový certifikát z roku 2010 (pro vydávání kvalifikovaných testovacích certifikátů)
formální popis Kořenový certifikát certifikační autority pro testovací kvalifikované certifikáty I.CA
DN OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA – Test Qualified Certification Authority, 01/2010
C = CZ
platnost od/do 1.1.2010 / 1.1.2020
sériové číslo 00 99 0B B0
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) 4F A5 1D B9 29 41 A1 ED 04 6A 6A 25 23 1D D9 CB
otisk SHA-1 (DER) D9 1C 50 60 98 18 79 83 3F 43 79 F9 29 C5 D2 CA CC E1 BC 88
otisk SHA-256 (DER) 77D06839 DE8225AF CC7F8BBE 44A7A517 6AB7E6F6 D30FC20A 4272CE41 00B12178
jméno a přípona souboru tqica10_root.der
URL (DER) http://www.ica.cz/Userfiles/files/test/SHA2/QC/tqica10_root.der

 

T-ICA:6

neformální popis kořenový certifikát z roku 2010 (pro vydávání komerčních testovacích certifikátů)
formální popis Kořenový certifikát certifikační autority pro testovací komerční certifikáty I.CA
DN OU = I.CA - Provider of Certification Services
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA – Test Standard Certification Authority, 01/2010
C = CZ
platnost od/do 1.1.2010 / 1.1.2020
sériové číslo 75 30
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) EE D1 12 0F 3E 27 3A 0C 2C 6D E2 16 37 01 04 E1
otisk SHA-1 (DER) FE 6E 22 E8 23 07 65 D7 BE D4 6F 41 BE DE 40 08 BD 88 D0 25
otisk SHA-256 (DER) 2A0E2A1B A5027DA4 C4AEB5A3 313B314E 830A6C56 6ADF4EC2 F8487F98 4D8EBC83
jméno a přípona souboru tsica10_root.der
URL (DER) http://www.ica.cz/Userfiles/files/test/SHA2/KC/tsica10_root.der
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  ()
Skip Navigation

Navigation