Velký přehled certifikátů tuzemských certifikačních autorit

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  ()

I.CA: kořenové certifikáty do roku 2008 (ICA:4 až ICA:6)

Zde jsou popsány kořenové certifikáty I.CA, s datem vydání do roku 2008 včetně. Plus od nich odvozené certifikáty autority časových razítek.

Poznámka: I.CA používá plochý model pro své certifikační autority a každé z nich vydává vlastní kořenový certifikát. Výjimkou jsou pouze certifikáty autority časového razítka, které nejsou kořenové.

ICA:4

neformální popis kořenový certifikát z roku 2005
formální popis Nový kořenový certifikát certifikační autority pro kvalifikované certifikáty I.CA
DN O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Qualified root certificate
C = CZ
platnost od/do 1.6.2005 / 1.6.2011
sériové číslo 00 9A 1D 20
algoritmus podpisu, otisku sha1RSA, sha1
otisk MD5 (DER) 5F F2 D9 9B 7E 64 EB F4 A1 A5 5E F2 D4 5D A2 93
otisk SHA-1 (DER) 98 66 58 B9 44 48 A2 A0 85 F9 7B 06 0F 85 10 AC D4 AA D4 B5
otisk SHA-256 (DER) EE711E70 3E77050E 5CBF186A 81EB8D16 9D05BF04 38DBC655 E70EFF17 436E0EA2
jméno a přípona souboru RootCERT Qican.der
URL (DER) http://www.ica.cz/Userfiles/files/certifikaty/SHA1/RootCERT_Qican.der
částka věstníku MV ČR 24/2008
MRCP ne

 

ICA:5

neformální popis kořenový certifikát z roku 2008 (pro vydávání kvalifikovaných certifikátů)
formální popis Nový kořenový certifikát certifikační autority pro kvalifikované certifikáty I.CA
DN O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Qualified root certificate
C = CZ
platnost od/do 1.4.2008 / 1.4.2018
sériové číslo 00 9D 2A 60
algoritmus podpisu, otisku sha1RSA, sha1
otisk MD5 (DER) 48 D1 1E 62 78 01 C2 6E 43 69 A4 2C EE 13 0A B5
otisk SHA-1 (DER) 64 90 2A D7 27 7A F3 E3 2C D8 CC 1D C7 9D E1 FD 7F 80 69 EA
otisk SHA-256 (DER) 1AA980C8 C0D316F2 50299789 82F033CB B3A3F418 8D669F2D E6A8D84E E00A1575
jméno a přípona souboru qica_root_20080311.der
URL (DER) http://www.ica.cz/Userfiles/files/certifikaty/SHA1/qica_root_20080311.der
částka věstníku MV ČR 71/2008
MRCP ano

 

ICA:6

neformální popis kořenový certifikát z roku 2008 (pro vydávání komerčních certifikátů)
formální popis Nový kořenový certifikát certifikační autority pro komerční certifikáty I.CA
DN O = Prvni certifikacni autorita a.s.
CN = I.CA - Standard root certificate
C = CZ
platnost od/do 1.4.2008 / 1.4.2018
sériové číslo 00 13 D6 20
algoritmus podpisu, otisku sha1RSA, sha1
otisk MD5 (DER) 04 68 E9 24 7E 41 CE D7 6C 44 16 30 70 3D DD B9
otisk SHA-1 (DER) AB 16 DD 14 4E CD C0 FC 4B AA B6 2E CF 04 08 89 6F DE 52 B7
otisk SHA-256 (DER) 77A03F69 E4F39555 89ACACA0 6F6773A0 D98D16DE A05C6D94 EE3EF6FB 2BEB7605
jméno a přípona souboru sica_root_20080311.cer
URL (DER) http://www.ica.cz/Userfiles/files/certifikaty/SHA1/sica_root_20080311.cer
částka věstníku MV ČR N/A
MRCP ano

 

ICA:4.1

neformální popis certifikát autority časového razítka z roku 2006
formální popis Kořenový certifikát časové autority pro vydávání kvalifikovaných časových razítek I.CA
DN OU = nCipher DSE200
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Time Stamping Authority
C = CZ
platnost od/do 1.2.2006 / 1.2.2011
sériové číslo 00 9A 36 CC
algoritmus podpisu, otisku sha1RSA, sha1
otisk MD5 (DER) 12 B7 13 2C A6 53 63 13 E6 56 EE C4 D3 15 74 3D
otisk SHA-1 (DER) 9EFD B496 DF7A 9F02 0370 119F 9E1C 8398 7DE9 F46C
otisk SHA-256 (DER) 20E9D7B8 3EBE1EB0 BBFBCDEE B44A3987 04F7497F A43744C2 121AFBEC 35A46AC7
jméno a přípona souboru qtsa.cer
URL (DER) http://www.ica.cz/Userfiles/files/certifikaty/TSA/SHA1/qtsa.cer
částka věstníku MV ČR 24/2008

 

ICA:4.2

neformální popis první certifikát autority časového razítka z roku 2007
formální popis Kořenový certifikát časové autority pro vydávání kvalifikovaných časových razítek I.CA
DN OU = Time Stamp Server 1
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = Time Stamping Authority
C = CZ
platnost od/do 4.10.2007 / 4.10.2012
sériové číslo 00 9A D4 4A
algoritmus podpisu, otisku sha1RSA, sha1
otisk MD5 (DER) 07 58 72 4A 31 B8 F8 73 3F 23 10 1D 2D 25 92 7F
otisk SHA-1 (DER) 0BF6 BC28 7E42 1328 0C79 DB29 C3DC 849D 9FC8 FCCE
otisk SHA-256 (DER) 00876213 F03DD05B 1D557AFB F51A606A 884DF7C8 8EFEA40E 02D54FD6 87A9B080
jméno a přípona souboru qtsa1.der
URL (DER) http://www.ica.cz/Userfiles/files/certifikaty/TSA/SHA1/qtsa1.cer
částka věstníku MV ČR 24/2008

 

ICA:4.3

neformální popis druhý certifikát autority časového razítka z roku 2007
formální popis certifikát I.CA - TSA
DN OU = Time Stamp Server 2
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = Time Stamping Authority
C = CZ
platnost od/do 20.11.2007 / 20.11.2012
sériové číslo 00 9A ED D2
algoritmus podpisu, otisku sha1RSA, sha1
otisk MD5 (DER) EB 49 19 67 AE BE 91 80 8B AE A3 D5 3C 67 69 28
otisk SHA-1 (DER) 31C5 4614 31B6 F01D EDA4 A56C CE4D E5EF FF93 2F00
otisk SHA-256 (DER) 61B78A3D 94576667 5EA35FF6 2FB1FFA0 41018B9E 161EE4D7 98A6CF28 FDF382E4
jméno a přípona souboru TSA2.cer
URL (DER) http://www.ica.cz/Userfiles/files/certifikaty/TSA/SHA1/TSA2.cer
částka věstníku MV ČR
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  ()
Skip Navigation

Navigation