Velký přehled certifikátů tuzemských certifikačních autorit

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  ()

I.CA: kořenové certifikáty do roku 2004 (ICA:1 až ICA:3)

Zde jsou popsány kořenové certifikáty I.CA, s datem vydání do roku 2004 včetně. Plus od nich odvozený certifikát autority časových razítek.

Poznámka: I.CA používá plochý model pro své certifikační autority a každé z nich vydává vlastní kořenový certifikát. Výjimkou jsou pouze certifikáty autority časového razítka, které nejsou kořenové.

ICA:1

neformální popis kořenový certifikát pro vydávání komerčních certifikátů, z roku 2001 (před akreditací)
formální popis kořenový certifikát certifikační autority pro testovací certifikáty I.CA
DN O = PVT a.s.
CN = I.CA - Standard root certificate 01
C = CZ
platnost od/do 26.2.2001 / 1.3.2007
sériové číslo 00 01 EC CC
algoritmus podpisu, otisku sha1RSA, sha1
otisk MD5 (DER) BB C6 EF 79 71 CF EC 3F AB A5 0B F6 51 14 D6 A7
otisk SHA-1 (DER) 4E 1C 63 60 9B 11 07 74 B3 06 50 02 74 EC 7B 5E AF 64 86 7B
otisk SHA-256 (DER) E3CD524E 99B888D0 096E654B 296EAB85 239C5C99 8A8C3D3A 5F1C611A 3BC79795
jméno a přípona souboru RootCERT_OldSica.cer
URL (DER) N/A

ICA:2

neformální popis kořenový certifikát vydávání kvalifikovaných certifikátů, z roku 2002 (po akreditaci)
formální popis Kořenový certifikát certifikační autority pro kvalifikované certifikáty I.CA
DN OU = Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb
O = První certifikační autorita a.s.
L = Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9
C = CZ
CN = I.CA - Qualified root certificate (kvalifikovaný certifikát poskytovatele) - PSEUDONYM
platnost od/do 22.3.2002 / 22.3.2008
sériové číslo 00 98 96 81
algoritmus podpisu, otisku sha1RSA, sha1
otisk MD5 (DER) C3 F3 5A B5 24 C7 92 76 63 4B 4D B4 E8 6A FE 57
otisk SHA-1 (DER) 6E 32 89 3F 22 A5 E1 CD 9C D6 32 E4 10 E2 76 FF 14 B7 66 BE
otisk SHA-256 (DER) 5DFF586C 9B7849B9 0ADB3A99 79447D00 2CE3CFB7 10EF8AA0 E826EC0C 0A89B030
jméno a přípona souboru RootCERT_Qica.der
URL (DER) http://www.ica.cz/Userfiles/files/certifikaty/SHA1/RootCERT_Qica.der
částka věstníku MV ČR 24/2008, 2/2006

ICA:3

neformální popis kořenový certifikát pro vydávání komerčních certifikátů, z roku 2004
formální popis Nový kořenový certifikát certifikační autority pro komerční certifikáty I.CA
DN O = Prvni certifikacni autorita a.s.
CN = I.CA - Standard root certificate
C = CZ
platnost od/do 1.3.2004 / 1.3.2010
sériové číslo 00 08 cb 36
algoritmus podpisu, otisku sha1RSA, sha1
otisk MD5 (DER) 54 4E 6C 40 02 3B AF 3E 3D 14 77 1E AD AA 24 0C
otisk SHA-1 (DER) A9 63 36 C7 FD 9D E8 57 48 94 8D 16 42 55 3B 03 9E D6 80 36
otisk SHA-256 (DER) DBA1932F 4C26EE9E CFC8E5E1 907C73E6 4A7D04D5 687C6F84 89770050 86C6CE96
jméno a přípona souboru RootCERT_NewSica.cer
URL (DER) http://www.ica.cz/Userfiles/files/certifikaty/SHA1/RootCERT_NewSica.cer
částka věstníku MV ČR N/A

ICA:1.1

neformální popis kořenový pro komerční časová razítka z roku 2004
formální popis Kořenový certifikát časové autority pro vydávání komerčních časových razítek I.CA
DN SERIALNUMBER = ICA - 333840
OU = nCipher DSE ESN:8560-95BF-B130
O = Prvni certifikacni autorita, a.s.
CN = I.CA Time Stamping Authority
C = CZ
platnost od/do 27.5.2004 / 27.2.2007
sériové číslo 09 54 12
algoritmus podpisu, otisku sha1RSA, sha1
otisk MD5 (DER) 6E 36 36 D0 74 17 16 0F 98 42 BC 89 3E 80 31 4A
otisk SHA-1 (DER) 0A B8 57 E7 4B 6D 7F D3 5F 71 6C A1 11 D4 81 63 50 A6 1D 25
otisk SHA-256 (DER) F083FA40 D3860890 439145B0 01A6E1DA B86C56F2 B494701D A7BF5AC3 BC6A35A6
jméno a přípona souboru RootCERT_TSAica.cer
URL (DER) http://www.ica.cz/Userfiles/files/certifikaty/TSA/SHA1/RootCERT_TSAica.cer
částka věstníku MV ČR N/A
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  ()
Skip Navigation

Navigation