Velký přehled certifikátů tuzemských certifikačních autorit

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9

PostSignum: testovací certifikáty

CA PostSignum vydává plnou škálu svých certifikátů také v testovacím provedení, neboli jako DEMO certifikáty. Stejně tak vydává v testovacím (DEMO) provedení i časová razítka. K jejich vydávání využívá speciální (testovací, DEMO) certifikáty svých autorit, odvozených od testovacího/DEMO kořenového certifikátu.

DEMO strom T-PS:1

T-PS:1

(certifikát není zařazen do programu MRCP společnosti Microsoft)

neformální popis certifikát testovací kořenové autority
formální popis certifikát kořenové certifikační autority DEMO PostSignum Root QCA 2
DN CN = DEMO PostSignum Root QCA 2
O = Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]
C = CZ
platnost od/do 11.12.2009 / 11.12.2019
sériové číslo 64
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) A6 76 73 51 21 4A CA 60 3D 77 7E AC 7E B2 5C 3A
otisk SHA-1 (DER) AA 96 53 BA F8 34 AB B3 E2 93 AA 96 D7 8F C7 7A 65 A1 94 BE
otisk SHA-256 (DER) 9DC0963E 5B4C0713 183128E9 2122A9FC E86C51A0 D90A2578 8766B8A5 D31B4BF5
jméno a přípona souboru demo_root.crt, demopsrootqca2.crt
URL (DER) http://www.postsignum.cz/files/tsa/demo_tsa/demo_root.crt

T-PS:1.1

neformální popis certifikát testovací kvalifikované autority
formální popis certifikát kvalifikované certifikační autority DEMO PostSignum Qualified CA 2
DN CN = DEMO PostSignum Qualified CA 2
O = Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]
C = CZ
platnost od/do 11.12.2009 / 11.12.2019
sériové číslo 67
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) B1 E5 E1 DE D6 B4 39 34 AE 30 A3 B8 8D 06 41 DF
otisk SHA-1 (DER) 37 21 92 6E A6 7E 87 7D F5 F4 E3 5D D3 C8 73 97 EE F3 3D 4F
otisk SHA-256 (DER) 89A4A2FF CCB03895 C567C561 A7951FFE 6D557D77 0D4585D3 408E057B 63154774
jméno a přípona souboru demo_Qualified.crt, demopsqualifiedca2.crt
URL (DER) http://www.postsignum.cz/files/tsa/demo_tsa/demo_Qualified.crt

 

 

 

 

 

,

T-PS:1.2

neformální popis certifikát testovací komerční autority
formální popis certifikát komerční certifikační autority DEMO PostSignum Public CA 2
DN CN = DEMO PostSignum Public CA 2
O = Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]
C = CZ
platnost od/do 11.12.2009 / 11.12.2019
sériové číslo 68
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) B2 71 2E B7 26 9A 6C 26 F6 93 50 E0 48 85 78 19
otisk SHA-1 (DER) 8C AB DD 6E 10 A5 5F 05 1F F1 D6 C7 DC AF 62 B9 AB 25 0B 7F
otisk SHA-256 (DER) 8B8511B5 71EC1EF0 61FC8DDC 4FFA1F35 0269F29B CBBB7B4F 2D9029EA B7CCFEA4
jméno a přípona souboru demopspublicca2.crt
URL (DER)

T-PS:1.1.1

neformální popis certifikát testovací TSA
formální popis certifikát testovacího serveru časových razítek
DN CN = TSA DEMO PostSignum
OU = TSA DEMO
O = Česká pošta, s.p.
C = CZ
platnost od/do 17.1.2011 / 17.1.2016
sériové číslo 07 B2 D9
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) 52 D4 1E 2C 2A 31 8C 1C C0 61 D8 33 E4 15 85 13
otisk SHA-1 (DER) 3C AD A1 A2 9A F6 27 94 54 FF B2 2B 96 CD 45 E1 48 C8 AB 6C
otisk SHA-256 (DER) 8549F74A 2526931C 1A55D297 D6A7ABEA 74653A76 13BF63B0 807EB59F E1698DCC
jméno a přípona souboru DEMO_TSA.crt
URL (DER) http://www.postsignum.cz/files/tsa/demo_tsa/DEMO_TSA.crt
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9
Skip Navigation

Navigation