Velký přehled certifikátů tuzemských certifikačních autorit

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  ()

PostSignum: certifikáty s SHA-1 (strom PS:1)

Tyto certifikáty používala CA PostSignum (k vydávání zákaznických certifkátů) do počátku roku 2010, kdy přešla na nový kořenový certifikát (PS:2), již s SHA-2, a na jemu podřízené certifikáty pro kvalifikovanou a komerční autoritu, i pro autoritu časového razítka.

strom certifikátů pod PS:1

PS:1

(tento kořenový certifikát není zařazen do programu MRCP společnosti Microsoft)

neformální popis

kořenový certifikát z roku 2005
formální popis certifikát kořenové certifikační autority PostSignum Root QCA
DN CN = PostSignum Root QCA
O = Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]
C = CZ
platnost od/do 6.4.2005 / 6.4.2030
sériové číslo 01
algoritmus podpisu, otisku sha1RSA, sha1
otisk MD5 (DER) 38 5F 2F BD BC 06 F7 B0 28 ED F2 1C 86 AC 2E 05
otisk SHA-1 (DER) AF 3B 84 BA 34 37 63 BB BE 03 6C 76 5A 44 11 9E 48 B5 2D 34
otisk SHA-256 (DER) EE25E0B7 0E646016 8474CF29 67BDF8AE 1D44038F 49874F0E 11F484A2 A73A2A7C
jméno a přípona souboru postsignum_qca_root.der
URL (DER) http://www.postsignum.cz/files/ca/postsignum_qca_root.cer
částka věstníku MV ČR 24/2008

PS:1.1

neformální popis certifikát kvalifikované autority z roku 2005
formální popis certifikát kvalifikované certifikační autority PostSignum Qualified CA
DN CN = PostSignum Qualified CA
O = Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]
C = CZ
platnost od/do 7.4.2005 / 7.4.2020
sériové číslo 1C
algoritmus podpisu, otisku sha1RSA, sha1
otisk MD5 (DER) 5A CB F8 06 A1 7D B7 5D 93 AD BB 9A 4E 54 EF B8
otisk SHA-1 (DER) 1B DB 87 C4 81 02 97 7C A2 77 65 E9 CC A4 14 24 6C 6D 88 A2
otisk SHA-256 (DER) 6E7923E2 86CFC4A7 9037CFC9 125E1C66 71887B1A A5E3673A F98F38A4 67DF96C3
jméno a přípona souboru postsignum_qca_sub.der
URL (DER) http://www.postsignum.cz/files/ca/postsignum_qca_sub.cer
částka věstníku MV ČR 24/2008

PS:1.2

neformální popis certifikát komerční autority z roku 2005
formální popis certifikát komerční certifikační autority PostSignum Public CA
DN CN = PostSignum Public CA
O = Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]
C = CZ
platnost od/do 8.11.2005 / 8.11.2020
sériové číslo 27
algoritmus podpisu, otisku sha1RSA, sha1
otisk MD5 (DER) 5F E3 64 73 09 42 BB 71 DB D0 1E 3D AE E6 CA 30
otisk SHA-1 (DER) 70 79 19 D5 62 D9 90 D8 5D 8C CB E6 EE 3F C0 0F 89 F8 66 E8
otisk SHA-256 (DER) 94FD7D89 B2AE1DA6 3B192192 3BBB1685 4EB214F1 DECCAE1A 5FBB37E5 3A2459F0
jméno a přípona souboru postsignum_vca_sub.cer
URL (DER) http://www.postsignum.cz/files/ca/postsignum_vca_sub.cer
částka věstníku MV ČR N/A

PS:1.1.1

neformální popis první certifikát TSA z roku 2009
formální popis certifikát serveru časových razítek - rok vydání 2009
certifikační cesta Qualified CA | Root QCA
DN CN = PostSignum TSA - TSU 1
OU = Time Stamping Authority
O = Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]
C = CZ
platnost od/do 22.6.2009 / 22.6.2012
sériové číslo 03 CE B6
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) FB C2 D6 01 D3 BF 6C 34 BD AE 9E A7 30 AE AF 3B
otisk SHA-1 (DER) 4D F1 59 9E 7B 2A A1 F7 EA 66 6D F5 D9 98 D0 C9 08 CE 23 C9
otisk SHA-256 (DER) 2394C682 0927D719 544DB21A 2702C4A5 A00C2BE9 0150CBA5 473C1A3C 828875B0
jméno a přípona souboru postsignum_tsa_tsu1.cer
URL (DER) http://www.postsignum.cz/files/tsa/2009/postsignum_tsa_tsu1.cer
částka věstníku MV ČR 33/2010

PS:1.1.2

neformální popis druhý certifikát TSA z roku 2009
formální popis certifikát serveru časových razítek - rok vydání 2009
certifikační cesta Qualified CA | Root QCA
DN CN = PostSignum TSA - TSU 2
OU = Time Stamping Authority
O = Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]
C = CZ
platnost od/do 22.6.2009 / 22.6.2012
sériové číslo 03 CF 13
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) F2 7E 97 06 21 C9 EA 05 D4 85 C2 8B 3B EF B7 D8
otisk SHA-1 (DER) 86 A6 92 C7 63 CD 2B 3C 96 0D BD 9D 5F 1C 39 B6 78 7B 93 5B
otisk SHA-256 (DER) A5CD7E6D F5183CBB 2AC0D6ED 9795FF99 0C9EE693 62E2B48E 819D8748 D68112A0
jméno a přípona souboru postsignum_tsa_tsu2.cer
URL (DER) http://www.postsignum.cz/files/tsa/2009/postsignum_tsa_tsu2.cer
částka věstníku MV ČR 33/2010

PS:1.1.3

neformální popis třetí certifikát TSA z roku 2009
formální popis certifikát serveru časových razítek - rok vydání 2009
certifikační cesta Qualified CA | Root QCA
DN CN = PostSignum TSA - TSU 3
OU = Time Stamping Authority
O = Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]
C = CZ
platnost od/do 22.6.2009 / 22.6.2012
sériové číslo 03 D4 B5
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) CB 7D BF 31 7F 00 3B 07 29 37 E7 D5 98 D9 11 9B
otisk SHA-1 (DER) 31 03 4E 04 4A 26 BA 14 73 53 0B 41 ED DE C8 67 6D 23 E5 00
otisk SHA-256 (DER) D3D52E3E AD12A95F 2F1DA1F3 921AB7C6 6432D78E 300F8F89 F168A949 38481E66
jméno a přípona souboru postsignum_tsa_tsu3.cer
URL (DER) http://www.postsignum.cz/files/tsa/2009/postsignum_tsa_tsu3.cer
částka věstníku MV ČR 33/2010
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  ()
Skip Navigation

Navigation