Velký přehled certifikátů tuzemských certifikačních autorit

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  ()

I.CA: kořenové certifikáty od roku 2009 (ICA:7 až ICA:8)

Zde jsou popsány kořenové certifikáty I.CA, s datem vydání počínaje rokem 2009. Plus od nich odvozené certifikáty autority časových razítek.

Poznámka: I.CA používá plochý model pro své certifikační autority a každé z nich vydává vlastní kořenový certifikát. Výjimkou jsou pouze certifikáty autority časového razítka, které nejsou kořenové.

Všechny tyto certifikáty již důsledně vychází z SHA-2.

ICA:7

neformální popis kořenový certifikát z roku 2009 (pro vydávání kvalifikovaných certifikátů)
formální popis Kořenový certifikát certifikační autority pro vydávané kvalifikované certifikáty/kvalifikované systémové certifikáty
DN OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009
C = CZ
platnost od/do 1.9.2009 / 1.9.2019
sériové číslo 00 A0 37 A0
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) 8D 63 9B 56 C1 14 E4 EE 9A 12 85 86 11 90 82 A3
otisk SHA-1 (DER) D2 44 1A A8 C2 03 AE CA A9 6E 50 1F 12 4D 52 B6 8F E4 C3 75
otisk SHA-256 (DER) C0C05A8D 8DA55EAF 27AA9B91 0B0A6EF0 D8BBDED3 46928DB8 72E182C2 073E9802
jméno a přípona souboru qica_root_key_20090901.der
URL (DER) http://www.ica.cz/userfiles/files/certifikaty/SHA2/qica_root_key_20090901.der
částka věstníku MV ČR 33/2010
MRCP ano

ICA:8

neformální popis kořenový certifikát z roku 2009 (pro vydávání komerčních certifikátů)
formální popis Kořenový certifikát certifikační autority pro vydávané komerční certifikáty
DN OU = I.CA - Provider of Certification Services
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Standard Certification Authority, 09/2009
C = CZ
platnost od/do 1.9.2009 / 1.9.2019
sériové číslo 00 16 E3 60
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) 86 EF 8E 31 9D 9F 85 69 A2 A4 1A 12 71 68 BA 1B
otisk SHA-1 (DER) 90 DE CE 77 F8 C8 25 34 0E 62 EB D6 35 E1 BE 20 CF 73 27 DD
otisk SHA-256 (DER) 6468BF8C F3CF688E BB2A6841 BD70E97B 5229B49D F8690D7B 74193E9C E3886141
jméno a přípona souboru sica_root_key_20090901.der
URL (DER) http://www.ica.cz/userfiles/files/certifikaty/SHA2/sica_root_key_20090901.der
částka věstníku MV ČR N/A
MRCP ano

 

ICA:7.1

neformální popis první certifikát autority časového razítka z roku 2009
formální popis certifikát I.CA - TSA SHA-2
DN OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Time Stamping Authority, TSS/TSU 1, 12/2009
C = CZ
platnost od/do 21.12.2009 / 21.12.2014
sériové číslo 00 A0 79 4C
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) 18 4B BC 54 A9 16 25 45 4E FF 40 05 40 E6 C8 A8
otisk SHA-1 (DER) 0E F7 24 5F E5 D8 24 B2 F8 A0 A3 B5 1D 33 34 7E 44 F6 EE BF
otisk SHA-256 (DER) D3FD94CE 11B8BEC7 E7B08FC0 65D5133A 1207E84D 4E69A507 059421C7 2E80C3FC
jméno a přípona souboru TSA1.cer
URL (DER) http://www.ica.cz/Userfiles/files/certifikaty/TSA/SHA2/TSA1.cer
částka věstníku MV ČR 33/2010

 

ICA:7.2

neformální popis druhý certifikát autority časového razítka z roku 2009
formální popis certifikát I.CA - TSA SHA-2
DN OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Time Stamping Authority, TSS/TSU 2, 12/2009
C = CZ
platnost od/do 21.12.2009 / 21.12.2014
sériové číslo 00 A0 79 4D
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) 90 87 30 58 39 F0 8B 41 77 AC 96 6C A5 43 A8 05
otisk SHA-1 (DER) F4 09 74 7D A9 3C 17 3D 8B 83 CB A0 2D EB 3B FD 9D AA 12 76
otisk SHA-256 (DER) 2B9710EC C9E75BFA 73AB355C 18FBC958 73A56640 614DA4AA 12A521F9 9E1B3EE3
jméno a přípona souboru TSA2.cer
URL (DER) http://www.ica.cz/Userfiles/files/certifikaty/TSA/SHA2/TSA2.cer
částka věstníku MV ČR 33/2010

 

ICA:7.3

neformální popis třetí certifikát autority časového razítka z roku 2009
formální popis certifikát I.CA - TSA SHA-2
DN OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Time Stamping Authority, TSS/TSU 1, 12/2009
C = CZ
platnost od/do 21.12.2009 / 21.12.2014
sériové číslo 00 A0 79 4E
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) 5E 90 80 0D 66 C0 F2 D3 1A A5 06 23 0F E4 28 D0
otisk SHA-1 (DER) C0 B1 76 CA F7 7D B9 03 3E C0 B9 20 C4 9E 69 67 D7 AE 0F DF
otisk SHA-256 (DER) 7D5513DA 0E920825 886B5D3C F4C38196 A52C9941 033BFD13 07E483A3 40BD45BA
jméno a přípona souboru TSA3.cer
URL (DER) http://www.ica.cz/Userfiles/files/certifikaty/TSA/SHA2/TSA3.cer
částka věstníku MV ČR 33/2010

 

ICA:7.4

neformální popis první certifikát autority časového razítka z roku 2011
formální popis certifikát I.CA - TSA SHA-2
DN OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Time Stamping Authority, TSS/TSU 1, 12/2011
C = CZ
platnost od/do 21.12.2011 / 21.12.2016
sériové číslo ‎00 A3 0B 8F
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) 59 66 F5 3D C4 FC 30 E8 0B 10 02 4A D2 0B 28 94
otisk SHA-1 (DER) 66 72 C1 42 67 08 C8 16 3D 4B 57 90 53 03 B9 CC 9B 0B F4 7F
otisk SHA-256 (DER) 2CA5ED9F 166BD8E2 AD3DC943 17AAC1FC D32C8F49 CE8A9572 A40DF39D 7F2FCFE6
jméno a přípona souboru TSA1_2.der
URL (DER) http://www.ica.cz/Userfiles/files/certifikaty/TSA/SHA2/TSA1_2.der
částka věstníku MV ČR N/A

 

ICA:7.5

neformální popis první certifikát autority časového razítka z roku 2011
formální popis certifikát I.CA - TSA SHA-2
DN OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Time Stamping Authority, TSS/TSU 2, 12/2011
C = CZ
platnost od/do 21.12.2011 / 21.12.2016
sériové číslo ‎00 A3 0B 90
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) D2 AC 23 98 63 50 F1 18 2A F9 38 11 52 99 B7 2E
otisk SHA-1 (DER) EA 23 02 9A B2 D2 DC C5 CC CB 43 A4 7D 06 44 00 06 9D BF 13
otisk SHA-256 (DER) 9FB5F319 FE4B7DCD BA5183F7 9E2B125A 2651033D 9A090684 828B4F4F F5F83F20
jméno a přípona souboru TSA2_2.der
URL (DER) http://www.ica.cz/Userfiles/files/certifikaty/TSA/SHA2/TSA2_2.der
částka věstníku MV ČR N/A

 

ICA:7.6

neformální popis první certifikát autority časového razítka z roku 2011
formální popis certifikát I.CA - TSA SHA-2
DN OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Time Stamping Authority, TSS/TSU 3, 12/2011
C = CZ
platnost od/do 21.12.2011 / 21.12.2016
sériové číslo ‎00 A3 0B 91
algoritmus podpisu, otisku sha256RSA, sha256
otisk MD5 (DER) 36 0F 16 7C 12 34 79 FA 12 18 B3 83 61 2E B3 75
otisk SHA-1 (DER) 93 3D 05 64 95 F4 C6 41 95 69 9E 71 F9 D4 B5 17 31 82 49 0F
otisk SHA-256 (DER) 65D3A16F 34E05ED6 141336D4 8909FE36 D6614100 98194304 C762BC82 ECC01F63
jméno a přípona souboru TSA3_2011.der
URL (DER) http://www.ica.cz/Userfiles/files/certifikaty/TSA/SHA2/TSA3_2011.der
částka věstníku MV ČR N/A
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  ()
Skip Navigation

Navigation